بیش از ۵۰ درصد مردم تهران مستاجرند

به گزارش اکونگار، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه: در کشور ما ۳۱ درصد مردم مستاجر هستند. در شهر تهران هم بیش از ۵۱ درصد شهروندان مستاجرند؛ البته بعضی از مستاجران همزمان موجذ نیز هستند.

دیدگاه
آخرین اخبار