ابلاغ «تصمیمات ویژه» دولت برای رفع مشکلات گروه «انتخاب»

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اعلام اینکه گروه صنعتی انتخاب، یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی، دچار مشکلاتی شده، تصمیمات ویژه ای برای حمایت از این شرکت اتخاذ و ابلاغ کرده است.

به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ وزارت صمت جزئیات جدیدترین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد.

در این مصوبه آمده است:

به استناد ماده 61 رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن، یکصدو چهل و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، روز سه شنبه مورخ 1402.05.24 برگزار گردید. در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد ستاد، تصمیمات ذیل با بحث و تبادل نظر اعضای ستاد پیرامون موضوعات دستور کار جلسه، اتخاذ گردید که جهت اجرا در موعد مقرر ابلاغ می‌گردد:

در یکی از بندهای این مصوبه تأکید شده "در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، مشکلات گروه صنعتی انتخاب مستقر در استان اصفهان در جلسه مطرح و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت، معاونت ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعضاء محترم دبیرخانه ستاد مقرر گردید.

1/1- با توجه به مشکلات مالی گروه انتخاب بانک مرکزی نسبت به مستثنی نمودن گروه مذکور از شمول بخشنامه شماره 1/261654 مورخ 1401.10.19 در خصوص تودیع مبالغ بین 5 تا 100 درصد معادل ریالی ارز مورد نیاز توسط متقاضیان واردات و آزاد سازی مبالغ تودیعی گروه در اسرع وقت اقدام نماید.

1/2- دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ظرف مدت 10 روز با دعوت از نمایندگان سازمان توسعه و تجارت ایران دفاتر تخصصی وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ی ترخیص 90 درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1402/8580 مورخ 1402.01.15  اقدام نموده به گونه ای که از دپوی مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرک و ایجاد مشکلات ناشی از کمبود مواد و قطعات در کارخانه ها جلوگیری به عمل آید.

1/3 - تا تعیین تکلیف موضوع بند1/2 ، 90 کالاهای موجود گروه صنعتی انتخاب در گمرک جمهوری اسلامی ایران که تاریخ ثبت سفارش آنها حداکثر تا اول مرداد ماه سال 1402می باشد از گمرک ترخیص شود.

1/4 با توجه به مشکلات مالی گروه انتخاب و عدم تمدید اوراق گام مقرر شد به منظور جلوگیری از کاهش تولید و تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گروه انتخاب ، خطوط اعتباری ریالی جدید معادل 100000 میلیارد ریال در بانکهای ملت، ملی، تجارت، صنعت معدن و سامان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برقرار گردیده و به موازات آن جهت ارایه یک راهکار عام، در ضریب 20 درصدی سرمایه پایه بانک جهت افزایش توان وام دهی آنان و با تاکید مجدد بر رعایت بهداشت اعتباری به منظور تخصیص بهینه منابع مالی تعدیلات لازم صورت پذیرد.

1/5 - موضوع پیگیری مصوبات از طریق قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دبیر رخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صورت پذیرد.

1/6 - با عنایت به طولانی بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز و در راستای تامین سریعتر مواد اولیه وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی گروه انتخاب مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص و تامین ثبت سفارشهای موجود واحدهای تولیدی گروه مذکور در اسرع وقت اقدام نمایید.

مصوبات تسهیل و رفع موانع تولید گروه انتخاب1

مصوبات تسهیل و رفع موانع تولید گروه انتخاب2

مصوبات تسهیل و رفع موانع تولید گروه انتخاب3

علاوه بر این در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد، اشتغال، مشکلات بوجود آمده برای شرکت الیاف گستر یزد مستقر در استان یزد در جلسه مطرح و با توجه به پیشنهاد اولیه بانک به شرکت در خصوص استفاده از وجوه بلوکه شده ایران در کره جنوبی به صورت وون و استفاده از این وجوه به عنوان سرمایه در گردش برای واردات مواد اولیه کارخانه و انجام این موضوع توسط واحد تولیدی و هزینه های ناشی از آن برای واحد، همچنین واردات مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و فروش آنها در حداقل زمان بعد از واردات با نرخهای تعیینی همچنین وجود 10 مبلغ تخصیصی به عنوان پیش پرداخت نزد بانک عامل و عدم تبدیل آن به وون تا سال 1397 و عدم ارایه راهکار مشخص در تبدیل ریال به وون کره جنوبی توسط بانک مرکزی علیرغم تقاضاهای مکرر واحد تولیدی و بانک عامل برای پرداخت ریالی وجوه و نبود روش مشخص برای تبدیل ریال به وون در بانک مرکزی، مقرر گردید:

3/1- بانک مرکزی نسبت به تبدیل بدهی وون شرکت الیاف گستر یزد به ریال برابر نرخ تبدیل روز ترخیص مواد اولیه وارداتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و از آن زمان سود وجوه ریالی دریافت نشده را برابر مقررات بانک مرکزی از متقاضی تا روز پرداخت دریافت نماید.

3/2- مقرر شد بانک مرکزی نحوه محاسبه و اجرای بند 3.1 را حداکثر ظرف مدت 30 روز به بانک عامل(بانک صنعت و معدن) برای اجرا ابلاغ نماید.

3/3-همچنین مقرر شد بانک صنعت و معدن تا زمان تعیین تکلیف موضوع در بانک مرکزی و ابلاغ نحوه اجرای مصوبه ستاد کلیه اقدامات اجرایی، قضایی و ثبتی علیه شرکت الیاف گستر یزد را متوقف نموده و کلیه محدودیتهای ایجاد شده برای شرکت مذکور را برطرف نماید.

مشکلات شرکت کارخانجات داروسازی بایرافلاک مستقر در استان لرستان در جلسه مطرح و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت بانک عامل و اعضاء محترم ستاد در راستای حمایت از واحد تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مقرر گردید.

4/1- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظرف مدت 10 روز نسبت به اعلام نظر در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت نرخ گذاری محصولات تولیدی شرکت بایر افلاک به دبیرخانه ستاد تسهیل اقدام نماید.

4/2 با توجه به نامه شماره 2/777040 مورخ 1402/04/5 اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با موضوع بررسی پیشنهاد دبیرخانه ستاد تسهیل مبنی بر اعلام استمهال رفع تعهد ارزی و محدودیتهای بانکی متقاضی به مدت دو سال در کمیته تخصصی بررسی موارد خاص تعهدات ارزی وارداتی و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور مقرر گردید تا طرح موضوع در کمیته فوق الذکر کلیه محدودیتها ، اقدامات اجرایی و حقوقی علیه شرکت بایر فلاک متوقف گردیده و اقدامات لازم در جهت ادامه فعالیت شرکت به عمل آید.

دیدگاه