ادعای آژانس مبنی بر کاهش ۹۴۹ کیلوگرمی ذخایر اورانیوم ایران

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، آژانس با این حال اعلام کرد که ذخایر مذکور کماکان ۱۸ برابر سقف سال ۲۰۱۵ است.

به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود مدعی کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نسبت به ماه مه گذشته شد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این حال اعلام کرد که ذخایر مذکور کماکان ۱۸ برابر سقف سال ۲۰۱۵ است.
بر اساس این گزارش محرمانه که به رویت خبرگزاری فرانسه رسیده است، مجموع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا ۱۹ اوت ۳ هزار و ۷۵۹ کیلو است که نسبت به آمار ماه مه ۹۴۹ کیلوگرم کاهش یافته است.
هنوز گزارش رسمی آژانس بین‌الم

 

دیدگاه