آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر در سراسر کشور برگزار شد اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند آرا لازم برای ورود به پاستور به دست آورند. دور دوم انتخابات دیروز پانزدهم تیر برگزار شد و مسعود پزشکیان عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور را کسب کرد. این مطلب نگاهی دارد به آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳.

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403 به شرح زیر است (به روز می‌شود):

آمار مشارکت استان‌ ها در دور دوم انتخابات

استان آذربایجان شرقی

مسعود پزشکیان: یک میلیون و ۶۷۲ هزار و ۱۹۳ رای

سعید جلیلی: ۲۹۱ هزار و ۵۵۹ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۶۲.۲۲ درصد

استان آذربایجان غربی

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی: 

کل آراء:

میزان مشارکت: 

استان اردبیل

مسعود پزشکیان: ۵۵۶ هزار و ۱۳۴ رای

سعید جلیلی: ۱۱۰ هزار و ۷۳۱ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۶۵.۵ درصد

استان اصفهان

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی: 

کل آراء: 

میزان مشارکت: 

استان البرز

مسعود پزشکیان: ۴۸۰ هزار و ۲۸۲ رای

سعید جلیلی: ۳۵۷ هزار و ۸۳۸ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۴۸.۸۱ درصد

استان ایلام

مسعود پزشکیان: ۱۸۰ هزار 4 رأی

سعید جلیلی: 84 هزار و ۸۷۵ رأی

کل آراء: 264 هزار و 879 رای

میزان مشارکت: ۵۶.۷۸ درصد

استان بوشهر

مسعود پزشکیان: ۲۱۹ هزار و ۸۴۳ رای

سعید جلیلی: 228 هزار و ۸۱ اری

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۷.۱۲ درصد

استان تهران

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی:

کل آراء:  

میزان مشارکت:

استان چهارمحال و بختیاری

مسعود پزشکیان: ۱۸۸ هزار و ۴۲۵ رای

سعید جلیلی: ۱۸۴ هزار و ۷۹۱ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۴۷.۹ درصد

استان خراسان جنوبی

مسعود پزشکیان: ۱۳۶ هزار و ۷۳۸ رای

سعید جلیلی: ۲۸۴ هزار و ۲۶۲ رای

کل آراء:

میزان مشارکت: ۷۰.۸ درصد

استان خراسان رضوی

مسعود پزشکیان: یک میلیون و ۸۰ هزار و ۶۷۵ رای

سعید جلیلی: یک میلیون و ۶۹۶ هزار و 6 رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۷.۹۸ درصد

استان خراسان شمالی

مسعود پزشکیان:۱۸۳ هزار و ۴۸۷ رای

سعید جلیلی: ۱۸۹ هزار و ۳۸۳ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۳.۴ درصد

استان خوزستان

مسعود پزشکیان:

سعید جلیلی: 

کل آراء:

میزان مشارکت: 

استان زنجان

مسعود پزشکیان: ۲۹۶ هزار و ۸۷۰ رای

سعید جلیلی: ۱۸۴ هزار و ۷۷۷ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۷.۳ درصد

استان سمنان

مسعود پزشکیان: ۱۱۰ هزار و ۸۶۰ رای

سعید جلیلی: ۱۷۷ هزار و ۵۷۷ رای

کل آراء: 297 هزار و 456 رأی

میزان مشارکت: ۵۵.۶۴

استان سیستان و بلوچستان

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی: 

کل آراء: 954 هزار و 290 رای

میزان مشارکت: 51 درصد 

استان فارس

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی:

کل آراء:

میزان مشارکت: 

استان قزوین

مسعود پزشکیان:

سعید جلیلی: 

کل آراء: 

میزان مشارکت: 

استان قم

مسعود پزشکیان: ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ رای

سعید جلیلی: ۳۶۹ هزار و ۸۶۲ رای

کل آراء:

میزان مشارکت: ۶۴.۳۸ درصد

استان کردستان:

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی:

کل آراء:

میزان مشارکت: 

استان کرمان

مسعود پزشکیان: ۴۷۹ هزار و ۲۴۹ رای

سعید جلیلی: ۷۷۳ هزار و ۵۹۱ رای

کل آراء:

میزان مشارکت: ۵۵ درصد

استان کهگیلویه و بویراحمد

مسعود پزشکیان: ۱۷۴ هزار و ۸۸۰ رای

سعید جلیلی: ۱۹۹ هزار و ۷۰۹ رای

کل آراء: 

میزان ‌مشارکت: ۶۴.۷ درصد

استان گلستان

مسعود پزشکیان: ۴۱۶ هزار و ۶۸۲ رای

سعید جلیلی: ۲۵۹ هزار و ۳۴۸ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۰.۵۵ درصد

استان گیلان

مسعود پزشکیان: ۵۵۵ هزار و ۴۹۰ رای

سعید جلیلی:‌ ۳۱۱ هزار و ۵۵۱ رای

کل آراء: 882 هزار و 932 رای

مشارکت: ۴۳.۹ درصد

استان لرستان

مسعود پزشکیان: 

سعید جلیلی:

کل آراء: 

میزان مشارکت: 

استان مازندران

مسعود پزشکیان: ۶۶۷ هزار و ۳۲۴ رای

سعید جلیلی: ۶۰۱ هزار و ۱۸۵ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۵۲.۱۹ درصد

استان مرکزی

مسعود پزشکیان: ۲۲۸ هزار و ۳۳ رای

سعید جلیلی: ۳۱۳ هزار و ۷۷۶ رای

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۴۸.۸ درصد

استان هرمزگان

مسعود پزشکیان: ۳۰۶ هزار و ۹۹۵ رای

سعید جلیلی: ۳۴۵ هزار و ۲۷۴ رای

کل آراء: 667 هزار و 14

میزان مشارکت: ۵۲.۹ درصد

استان همدان

مسعود پزشکیان: ۳۳۹ هزار و ۳۸۷ رای

سعید جلیلی: ۳۵۶ هزار و ۵۴۷ رای

کل آراء:

میزان مشارکت: ۴۸ درصد

استان یزد

مسعود پزشکیان: ۲۵۳ هزار و ۷۵۰ درصد

سعید جلیلی: ۲۵۵ هزار و ۶۹۰ درصد

کل آراء: 

میزان مشارکت: ۶۹.۴۴ درصد

(برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ پیشنهاد می‌شود.)

بیشترین مشارکت در استان‌ها

بر اساس آمار غیررسمی استان یزد با ٧٠.٩١ درصد بیشترین آمار مشارکت را در بین استان‌ها داشته است.

آمار غیررسمی برخی از استان‌ها به شرح زیر است:

رتبه اول مشارکت استان یزد 

رتبه دوم مشارکت استان خراسان جنوبی 

رتبه سوم مشارکت استان کهگیلویه و بویراحمد

رتبه چهارم مشارکت استان آذربایجان شرقی

نتایج نهایی انتخابات  ۱۴۰۳

محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور در دور نخست نتایج نشمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری را صبح شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ چنین اعلام کرد که ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شده است و ترتیب آرا به شرح زیر است:

- مسعود پزشکیان:  ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای

- سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای

- محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰رای

- مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶ هزار و ۳۹۷رای

به این ترتیب پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات راه یافتند. روز جمعه 15 تیر دور دوم برگزار شد و نتایج نهایی به شرح زیر بود:

از مجموع 30 میلیون و 530 هزار و 157 رای ماخوذه، مسعود پزشکیان با کسب 16 میلیون و 384 هزار و 403 نفر، به عنوان پیروز مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم شناخته و نهمین رئیس‌جمهوری ایران شد.

سعید جلیلی دیگر نامزد این مرحله نیز با 13 میلیون و 538 هزار و 179 رای، برای بار دوم، در انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست رای اکثریت را از آن خود کند.

بر این اساس، مسعود پزشکیان توانست رای اعتماد 53.6 درصد از رای‌دهندگان را از آن خود کند. جلیلی نیز 44 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

میزان مشارکت نیز 49.8 درصد اعلام شد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان
تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت اکونگار هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد