واجدین شرایط رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری چند نفر هستند؟

احمد وحیدی، وزیر کشورگفت:واجدین شرایط رای دادن تقریبا همان تعداد انتخابات مجلس هستند یعنی ۶۱ میلیون و اندکی و امکان دارد چند ده هزار نفر به آن اضافه شود.

به گزارش اکونگار ، احمد وحیدی، وزیر کشور پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به دانشجو واجدین شرایط رای دادن تقریبا همان تعداد انتخابات مجلس هستند یعنی 61 میلیون و اندکی و امکان دارد چند ده هزار نفر به آن اضافه شود.

دیدگاه
آخرین اخبار