برای بسته نشدن پنجره جمعیتی، زنان ایرانی باید هر ۱۵ ماه زایمان کنند

فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری ضمن بیان اینکه پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است، گفته اگر هر زن بین سه تا پنج فرزند به دنیا نیاورد، ما به داخل سیاه چاله جمعیتی فرو واهیم رفت. حال چطور محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده که بسته نشدن پنجره جمعیتی ایران نیازمند افزوده شدن ۱۰۴ میلیون کودک به جمعیت ۹۰ میلیون نفری کنونی است؟ جای پرسش دارد!

به گزارش اکونگار، به نقل از عصر ایران، خانم فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی گفته است: پنجره جمعیتی در کشور در حال بسته شدن است. اگر در این پنج سال هر خانواده حداقل بین سه تا پنج فرزند به دنیا نیاورد، ما داخل سیاه چاله جمعیتی فرو خواهیم رفت که تبعات زیادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. (خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)

تقی آزاد ارمکی: تنگنای اقتصادی، دلیل کاهش فرزندآوری است

ضمن تشکر از دغدعه خانم نماینده 3 سوال از ایشان داریم و یک پیشنهاد:

سوال اول: چرا بسیاری از جوانان در سن ازدواج اعم از دختر و پسر، نمی توانند ازدواج کنند؟

 اگر به همین یک سوال پاسخ عملی داده شود و با اصلاح سیاست های کشور، اقتصاد سر و سامانی بگیرد، حتی نیازی به فراکسیون جمعیت در مجلس نخواهد بود که شما رئیس اش باشید.

اگر واقعاً نگران آینده ایران هستید، درهای سیاست خارجی را باز کنید و درهای سیاست داخلی را به روی نخبگان و درهای کسب و کار آزاد را به روی مردم خودمان بگشایید، آن وقت پنجره های زیادی از جمله همین پنجره جمعیتی در کشور باز خواهند شد؛ مشکل ما، درها هستند، نه پنجره ها!

سوال دوم: خانم نماینده! پنج سال و سه تا پنج بار زایمان؟  متوسطش یعنی 4 بار را هم در نظر بگیریم، باید هر زن متاهل ایرانی در هر 15 ماه یک بار زایمان کند؟! خدا را شکر هم پزشک هستید و هم خانم!

سوال سوم: ایران بیش از 26 میلیون خانوار دارد که طبق محاسبه شما اگر در 5 سال آینده ، به طور متوسط 4 بچه جدید به دنیا نیاورند، پنجره جمعیتی بسته می شود و اگر به دنیا بیاورند به عدد نجومی  104 میلیون نوزاد می رسیم!

چطور محاسبه کرده و به این نتیجه رسیده اید که بسته نشدن پنجره جمعیتی ایران نیازمند افزوده شدن 104 میلیون کودک به جمعیت 90 میلیون نفری کنونی است؟ واقعا اگر تا سال 1409 جمعیت ایران 194 میلیون نفر نشود، پنجره جمعیتی بسته می شود؟!

انصافاً این عدد و رقم ها را از کجا می آورید؟

پیشنهاد: مگر نگران بسته شدن پنجره جمعیتی نیستید و مگر نمی گویید  اگر در این پنج سال هر خانواده حداقل بین سه تا پنج فرزند به دنیا نیاورد، ما داخل سیاه چاله جمعیتی فرو خواهیم رفت؟ و مگر جز این است که زنان وظیفه حیاتی به دنیا آوردن بچه را بر عهده دارند و باز، مگر غیر از این است که گوینده هر سخنی، شایسته تر از هر کس دیگری برای اجرای آن است؟

پس به جای مجلس، به خانه برگردید و در پنج سال آینده با سه تا پنج فرزند جدید، به سهم خود، مانع از بسته شدن پنجره جمعیتی شوید که به قول خودتان "تبعات زیادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد."

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان