توصیه عجیب معاون امور زنان دولت رییسی درباره چندهمسری

معاون رئیس‌جمهور : کسانی که توان مالی برای چند همسری دارند این توانایی مالی را در اختیار جوانان قرار دهند.

به گزارش اکونگار، انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور : کسانی که توان مالی برای چند همسری دارند خوب است که این توانایی مالی خود را در اختیار جوانانی قرار دهند که امکان ازدواج ندارند.

دیدگاه
آخرین اخبار