کدام شهرستانها به استانهای تهران شرقی وغربی ملحق می‌شوند؟

استاندار تهران گفت: در غرب شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم و بهارستان و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا جزو محدوده جداسازی می شوند.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، علیرضا فخاری در حاشیه مراسم رونمایی از دستگاه‌های الکترونیکی انتخابات مرحله دوم در موضوع تشکیل دو استان غربی و شرقی تهران گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهرستان‌های شهریار، ملارد، قدس، رباط کریم و بهارستان و در حوزه جنوب شرقی نیز شهرستان‌های ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا جزو محدوده‌هایی است، مشمول طرح جداسازی می‌شوند.

تقسیم تهران به دو استان غربی و شرقی به کجا رسید؟

وی افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم، بر اساس سرشماری‌ها در غرب استان تهران در این شهرستان‌ها نزدیک به دو و نیم میلیون نفر جمعیت و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت داریم، لذا به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم.

استاندار تهران ادامه داد: ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تأمین زیرساخت‌ها بسیار مهم است، بی تردید تقسیم و تفکیک زیرساخت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و قطعاً باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود. باید مباحث اقلیمی و جمعیتی هم به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد.

فخاری تأکید کرد: ترکیب بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریباً با عدم تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌هایی که تأثیرگذار است همانند مؤلفه‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان