۶.۵ میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شدند

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته و خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته است.

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه شرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته و خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی یا شاخص نابرابری در سال‌های اخیر افت داشته است؛ این در حالی است که خط فقر در جامعه ایران، بالاتر هم رفته است؛ به گونه‌ای که میزان هزینه‌کرد ماهیانه خانوار در یک دهه اخیر روندی نزولی داشته و از سال 1390 تا 1401 حدود 12درصد از هزینه‌های واقعی خانوار ساکن در نقاط شهری کسر شده است.

براساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2011، حدود 20درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند؛ این در حالی است که در سال 2021،  بیش از 28.1 درصد جمعیت ایران، زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. با فرض متوسط جمعیت 80 میلیون نفری طی دهه اخیر، مشاهده می‌شود طی سال‌های مذکور، تقریبا 6.5 میلیون نفر به افراد زیر خط فقر اضافه شده است.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان