تقسیم سود «غاذر» در مجمع

بر اساس تصمیم سهامداران شرکت کشت و صنعت پیاذر در مجمع، غاذر در پایان سال مالی 17 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.

به گزارش اکونگار و به نقل از  شهر بورس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و صنعت پیاذر در نوبت دوم برگزار شد. در این مجمع، ۱۳.۳۲ درصد از صاحبان سهام حضور داشتند.

در این مجمع، گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قرائت شد و صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 به تصویب رسید.

بر این اساس، حق حضور اعضای غیرموظف در جلسات هیئت مدیره 10 میلیون تومان تعیین شد.

بر اساس تصمیم مجمع، 17 تومان سود به ازای هر سهم نیز سود میان سهامداران حقیقی و حقوقی تقسیم شد.

 

دیدگاه