طرح مشترک همکاری دو شرکت فرابورسی منتظر مجوز سازمان بورس

شرکت کشت و دامداری فکا (زفکا) از ایجاد یک شرکت پروژه ای با همکاری شرکت کشت و دام گلدشت (زگلدشت) خبر داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت کشت و دامداری فکا با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال از ایجاد شرکت پروژه ارس دام آرشام جهت تامین و تکمیل پروژه های در جریان ساخت شامل دامداری 3000 راس مولد ارس دام آرشام (زیر مجموعه شرکت کشت و دامداری فکا)، 3000 راس مولد دلفان ، 3000 راس مولد شهرستان شیروان و همچنین 3000 راس مولد درگزین همدان (زیر مجموعه شرکت کشت و دامداری گلدشت نمونه) خبر داد.

لازم به ذکر است، طرح فوق در حال حاضر یک مصوبه داخلی بین شرکت های کشت و دامداری فکا، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با سهامدار عمده بوده و انجام آن منوط به اخذ مجوزات لازم از سازمان بورس است.

 

دیدگاه