انتشار آمار عملکرد «گلوکوزان»

شرکت گلوکوزان میزان درآمدی که در پنجمین ماه سال جاری از خود بر جای گذاشت ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش اکونگار به نقل از بورس نیوز؛ شرکت گلوکوزان با سرمایه ثبت شده ۱۰۰ میلیاردتومانی و ارزش بازار ۴ هزار و ۱۴۰ میلیاردتومانی در گزارش عملکرد ماهانه منتهی به مردادماه خود، مبلغ ۱۷۴ میلیارد تومان درآمد را حاصل کرده است.

گلوکوزان-1

 درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت گلوکوزان به نسبت تیرماه سال جاری رشد ۲۶ درصدی و به نسبت مردادماه سال گذشته رشد ۷۲ درصدی را ثبت کرده است. از منظر درآمد تجمیعی "غگل" نیز رشد ۲۷ درصدی، به نسبت مرداد مال سال گذشته را رقم زده است.

گلوکوزان-غگل

 شرکت گلوکوزان دارای ۱۳ محصول می‌باشد که پرفروش‌ترین آن‌ها در نمودار زیر ترسیم گردیده است. دکستروز تولیدی شرکت "غگل" بیشترین حجم از این سبد را ۳۴ درصد، به خود اختصاص داده است. در جایگاه دوم، گلوکوز با ۳۲ میلیارد تومان درآمد؛ جایگاه دوم را در کیک درآمدی شرکت گلوکوزان به خود اختصاص داده است. گلوتن، نشاسته و فروکتوز از دیگر محصولات پرفروش آن می‌باشد که مجموعه آن بیش از ۴۱ میلیارد تومان برای "غگل" درآمدزایی داشته است.

گلوکوزان-محصولات غگل

دیدگاه