سبحان 1/996 میلیارد سود توزیع کرد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با حضور بیش از ۸۷ درصد سهامداران برگزارشد که در پایان مجمع «دسبحان» افزایش سرمایه ۴۷ درصدی از مبلغ ۳۶۳۰ میلیارد ریال به ۵۳۳۰ میلیارد ریال مورد تصویب هیات مدیره و سهامداران قرار گرفت.

به گزارش اکونگار به نقل از صدای بورس؛ آرش سیاوشی نژاد، مدیر کارخانه شرکت سبحان دارو نتایج آخرین افزایش سرمایه را به این شرح برشمرد: اخذ GMP خط تولید جامدات برای نخستین بار،‌ افزایش تولید مقداری به میزان ۱۲ درصد (ثبت رکورد ۴ میلیارد عدد فرآورده دارویی)،‌ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال.

او همچنین به مخارج آخرین افزایش سرمایه نیز به این شرح اشاره کرد: تجهیز و نوسازی انبار: ۲۵۴ میلیارد ریال، خرید و نصب ماشین و تجهیزات: ۹۴۶ میلیارد ریال، جمع: ۱،۲۰۰ میلیارد ریال.

مخارج آخرین افزایش سرمایه:

سیاوشی نژاد درباره موارد افزایش سرمایه جدید به این شرح توضیح داد: سود قابل تخصیص سال مالی ۱۴۰۱: ۳،۷۰۰ میلیارد ریال، سود تقسیم شده سال مالی ۱۴۰۱: ۱،۹۹۶ میلیارد ریال، سود تخصیص داده شده به افزایش سرمایه: ۱،۷۰۰ میلیارد ریال، درصد افزایش سرمایه: ۴۷ درصد.

مخارج آخرین افزایش سرمایه-سبحان دارو

افزایش سرمایه جدید:

مدیر کارخانه شرکت سبحان دارو مزیت‌های افزایش سرمایه جدید را اینگونه توضیح داد: تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور بهینه‌سازی شرایط تولید جهت حفظ و بهبود سهم بازار، رعایت الزامات GMP سازمان غذا و دارو،‌ معافیت مالیاتی به مبلغ ۳۸۳ میلیارد ریال.

افزایش سرمایه جدید-سبحان دارو

دیدگاه