افزایش سرمایه 1500 درصدی سیمان قاین

افزایش سرمایه 1500 درصدی سقاین از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت سیمان قاین از افزایش سرمایه 1500 درصدی سقاین خبر داد و اعلام کرد:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-97A-009 مورخ 1397/02/23 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/05/18 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 250,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 3484 میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 3746516 میلیون ریال و میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال) در در تاریخ 1402/06/07 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

دیدگاه