«ثنوسا» در دادگاه محکوم شد

ثنوسا در دادگاه محکوم شدشرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) از محکومیت شرکت به پرداخت مانده طلب پیمانکار به مبلغ 350 میلیارد ریال، خبر داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از شهر بورس، شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در کدال اعلام کرد که این شرکت در دادگاه محکوم شده است.

پیرو تشکیل جلسه مورخ 1402/06/05 در شعبه 4 اجرای احکام مجتمع قضائی عدالت مقرر گردید تا پیمانکار، پروژه موسوم به نگین پردیس را پس از اعلام مانده بدهی از سوی آن اجرای احکام و همزمان با پرداخت مبلغ، به این شرکت تحویل نماید.

متعاقباً ابلاغیه شماره 140268100035115131 مبنی بر اعلام مبلغ 350 میلیارد ریال مانده بدهی از پرونده قضائی مطروحه در تاریخ 1402/06/08 به این شرکت ابلاغ گردید.

با عنایت به تأمین وجه صورت پذیرفته، پیگیری موضوع و تحویل پروژه همزمان با اجرای ابلاغیه صادره در دست پیگیری و اقدام است. بدیهی است در صورت وقوع هر گونه رویداد با اهمیت و تعیین آثار سود و زیانی متعاقباً مراتب طبق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرائی افشاء خواهد شد.

 

دیدگاه