ریشه‌یابی زیان‌دهی خودروسازان وطنی

صنعت خودرو با چالش‌های بساری دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که هم به سیاست‌های درون صنعت مربوط می‌شود و شرایط بیرونی روی این صنعت اثر داشته است.

به گزارش اکونگار به نقل از خبرآنلاین، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نوشت: زیان خودروسازان ناشی از مشکلات دو طرف است، اما به طور خاص، این زیانی که در ۱۰ سال گذشته رخ داده است، ناشی از قیمت‌گذاری غلط است. در واقع باید گفت اگر قیمت‌گذاری درست انجام می‌شد، شاید خودروسازان زیان نمی‌دادند.

زیاندهی خودروسازان ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط است؛ نه عدم نوآوری. به عبارتی، افراد در عین حال که باید دنبال نوآوری باشند، اما به انگیزه و سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

متاسفانه به خصوص در ۱۰ سال گذشته سیاست‌هایی در دولت اعمال شد که خروجی آن، زیان‌دهی خودروسازان بود و هم این‌که سرمایه‌ها را فرار داد. خودبه‌خود حتی در جاهایی که توان نوآوری و به روز بودن داشتیم، سرمایه کافی نبود که آنها را به منصه ظهور برساند.

شاید از این منظر باید به زیان‌دهی خودروسازان توجه کرد که امروزه به بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسما رسیده است. من معتقدم که بس از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان در ۵ سال گذشته زیان دیده‌اند؛ آن هم به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط دولت و یک بخشی نیز مربوط به این است که نوآوری نداشتند، به بهره‌وری توجه نکردند، و در ضمن ِخودشان را به روز نکردند.

می‌توان گفت خودروسازان از یک طرف به دلیل این‌که نوآوری نکردند، مورد استقبال قرار نگرفتند و حتی مورد هجمه واقع شدند و از طرف دیگر، به دلیل این‌که پول وجود نداشته، نتوانسته‌اند نوآوری کنند.

 

دیدگاه