یزدان‌پناه: به ۱۰۰ هزار شاغل در دو خودروسازی بزرگ، حقوق می‌دهیم تا سالانه ۲۰ هزار نفر را بکشند!

یک استاد دانشگاه می گوید: در دو خودروساز بزرگ در بهترین حالت ۱۰۰ هزار نفر اشتغال دارند؛ یعنی به ۱۰۰ هزار نفر حقوق می‌دهیم که در سال ۲۰ هزار نفر را بکشند!

به گزارش اکونگار؛ گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌صورت ماهانه خودروهای تولیدی کشور را در مورد سنجش قرار می‌دهد و نمره‌ای بین یک (پایین‌ترین کیفیت) و پنج (بالاترین کیفیت) اعطا می‌کند. در آخرین ارزیابی‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از ۲۵ خودروی سبک مورد ارزیابی در بخش خودروهای سبک تنها یک خودرو دارای پنج ستاره کیفی (بالاترین امتیاز)، چهار خودرو حائز چهار ستاره، ۱۵ خودرو دارای سه ستاره، چهار خودرو حائز دو ستاره و یک خودرو نیز تنها یک ستاره کسب کرده است. به‌عبارتی دیگر از مجموع ۲۵ خودروی مورد ارزیابی در بخش خودروهای سبک، تنها امتیاز پنج خودرو (۲۰ درصد از کل) چهار و پنج و ۸۰ درصد آنها یک تا سه ستاره کیفی است.

یک استاد دانشگاه می گوید: در دو خودروساز بزرگ در بهترین حالت ۱۰۰ هزار نفر اشتغال دارند؛ یعنی به ۱۰۰ هزار نفر حقوق می‌دهیم که در سال ۲۰ هزار نفر را بکشند!

دیدگاه
آخرین اخبار