رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

ورود تعاونی‌ها به خرید اموال دولتی به کمک بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از ورود تعاونی ها برای خرید اموال دولتی برای نخستین بار خبر داد و گفت: واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت خواهد گرفت تا هم مسیر شفاف باشد و هم رقابت ایجاد شود.

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، مالک رحمتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی در حاشیه نمایشگاه بیمه، بورس و بانک از ورود شرکت‌های تعاونی برای خرید اموال دولتی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در این نمایشگاه شرکت‌هایی حضور دارند که به بخش خصوصی واگذار شدند و توانستند در مسیر درست پیشرفت و توسعه قرار بگیرند.

وی ادامه داد: واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه صورت خواهد گرفت تا هم مسیر شفاف باشد و هم رقابت ایجاد شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: ما دنبال فاصله گرفتن از دولتی سازی هستیم اما قطعاً با خصوصی سازی بدون نظارت هم مخالفیم برای همین اهلیت خریداران هم از لحاظ فنی و مالی و برنامه‌ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در خصوص واگذاری سرخابی‌ها خاطر نشان کرد: پیشکسوتان این دو باشگاه می‌توانند سهام آنها را خریداری کنند و برای ما در اولویت هستند اما اگر در قالب تعاونی ورود کنند قطعاً مزیت بیشتری خواهند داشت.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه