کاهش سود هلدینگ انرژی شستا

سود خالص هلدینگ انرژی شستا در سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش اکونگار به نقل از نبض بازار؛ هلدینگ توسعه انرژی تامین مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان بابت تعمیرات نیمه اساسی واحد ۳ نیروگاه خلیج فارس، مستقیما به حساب بانکی پیمانکار، شرکت مهندسی نصب و تعمیرات ماهتاب گستران واریز کرده که در خصوص این واریز مدارک، مستندات و توجیهات کافی در اختیار سازمان حسابرس قرار نگرفته است!

علاوه بر این در سال گذشته سود عملیاتی و سود خالص  توسعه انرژی تامین به ترتیب ۲۷و ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است.

همچنین سود انباشته این شرکت در سال گذشته کاهش ۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.

 

دیدگاه