صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی «تفارس» می آید

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری خبر داد.

به گزارش اکونگار و به نقل از بورس نیوز، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است.


دیدگاه