اعلام گزارش عملکرد ماهانه «گلدیران»

شرکت صنایع گلدیران گزارش عملکرد ماهانه شرکت را در کدال ثبت کرد. این گزارش افزایش 31 درصدی در فروش محصولات گلدیران را نشان می‌دهد.

به گزارش اکونگار به نقل از شهر بورس؛ شرکت گلدیران طی عملکرد یک ماهه منتهی به 1402/06/10 معادل 473 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشت.

شرکت گلدیران با سرمایه ثبت شده 8.363.800 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1402/12/29 مبلغ35.437.839 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33.7 درصد رشد را تجربه کرد.

دیدگاه