ارقام منفی در کارنامه بهاری «بفجر»

گزارش‌های مالی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در 3ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که سود عملیاتی این شرکت نسبت به سال گدشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش اکونگار، شرکت فجر انرژی خلیج فارس که در بازار سرمایه با نماد« بفجر» فعالیت می‌کند در 3 ماهه نخست سال جاری تنها توانست حدود 2 هزار و 840  میلیارد تومان از فروش و ارائه انواع آب، اکسیژن، بخار، برق، ازت، گاز و ... درآمد کسب کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 9 درصد افت داشته است. پس از کسر هزینه بهای تمام شده درآمدها، سود ناخالص یک هزار و 368  میلیارد تومانی برای «بفجر»رقم خورد که افت 13 درصدی را در فصل بهار گزارش می‌کند.

فجر انرژی خلیج فارس در بهار سال جاری تنها موفق به ثبت سود عملیاتی یک هزار 319  میلیارد تومانی شد که در مقایسه با بهار سال قبل 15 درصد افت را تجربه کرد؛ اما با کسر هزینه‌های مالی و افزایش سایر درآمدهای سه ماهه نخست به سود عملیاتی، سود فصل بهار شرکت به دست آمد که بر این اساس «بفجر» توانست در پایان بهار بالغ بر یک هزار و 515 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود یک درصد کاهش داشته است.

حاشیه سود ناخالص در این دوره 48 درصد، حاشیه سود عملیاتی 46 درصد و حاشیه سود خالص 53 درصد است.

گفتنی است، حاشیه سود خالص «بفجر» نسبت به سال مالی گذشته 4 درصد افزایش و حاشیه سود ناخالص نیز 2 درصد کاهش داشته‌اند. شرکت فجر انرژی خلیج فارس در بهار سال جاری موفق به تحقق 777 ریال سود خالص به ازای هر سهم شد. سود محقق شده هر سهم در بهار 1401 عدد 783 ریال بود که اکنون شاهد افت یک درصدی است.

 

 

دیدگاه