شناسه خبر: ۲۵۶۲
لینک کوتاه کپی شد

سهم شرکت تامین سرمایه نوین در بازار 2 برابر شد

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین گفت: در حالی که سال 1400 سهم ما از بازار تامین سرمایه 4 درصد بود، این سهم در سال 1401 به 8 درصد رسید.

سهم شرکت تامین سرمایه نوین در بازار 2 برابر شد

به گزارش اکونگار و به نقل از فردای اقتصاد، داوود رزاقی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سهم این شرکت از بازار تامین مالی در سال ۱۴۰۱ گفت: این شرکت در سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد از سهم  بازار تامین سرمایه را در اختیار داشت این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ این رقم بیش از ۴ درصد از کل بازار نبود.

وی افزود : بیشترین حجم اوراق منتشره از سوی شرکت مربوط به اوراق مرابحه به حجم ۳۲۵۰۰ میلیارد ریال بود.

رزاقی یادآور شد: شـرکت تأمیـن سـرمایه نویـن بـا طیـف گسـترده‌ای از انـواع صنـدوق‌هـای سـرمایه‌گـذاری شـامل درآمـد ثابــت، ســهامی، بازارگردانــی و مختلــط در تاریــخ ۲۹ اســفندماه ۱۴۰۱ بیــش از ۳۶۳ هــزار میلیــارد ریــال دارایـی را مدیریـت کرده اسـت کـه ایـن میـزان حـدود ۵.۳ درصـد حجـم کل صنـدوق هـای سـرمایه‌گـذاری بـازار سـرمایه را تشـکیل مـی دهـد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به صعودی بودن میانگین نرخ رشد سالانه سود عملیاتی شرکت در سال‌های گذشته تصریح کرد : سود عملیاتی سالانه شرکت بیش از ۴۴ درصد است. این در حالی است که سود عملیاتی شرکت در پایان تاریخ سال ۱۴۰۱  به ۱۸.۵۶۳ میلیارد ریال رسید.

 

رزاقی به برنامه های پیش روی شرکت در سال جدید اشاره کرد و گفت:انتشار ۷۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی جدید و توسعه کمی و کیفی صندوق های سرمایه گذاری و افزایش منابع به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از مهمترین این برنامه ها است.

 

هم رسانی این مطلب را به دوستان خود برسانید.
ارسال نظر