افزایش فروش صادراتی پاکسان

درآمد ماهانه شرکت پاکسان در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است و درآمد تجمیعی این شرکت نیز با رشد ۱۹ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ به سطح ۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومانی رسیده است.

به گزارش اکونگار به نقل از بورس نیوز؛ شرکت پاکسان با سرمایه ثبت شده ۹۲۲ میلیارد تومانی و ارزش بازار ۲ هزار میلیاردتومانی، در آخرین گزارش عملکرد ماهانه منتهی به مهرماه؛ از تحقق درآمد ۲۴۳ میلیارد تومانی خود خبر داد.

فروش مهرماه پاکسان

درآمد ماهانه "شپاکسا" در مهرماه نسبت به شهریورماه سال جاری با رشد ۱۴ درصدی همراه بوده است و درآمد تجمیعی این شرکت نیز با رشد ۱۹ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ به سطح ۲ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومانی رسیده است.

نمودار تغییر درآمد شپاکسا

درآمد صادراتی شرکت پاکسان در مهرماه با رشد بسیار خوب ۸ درصدی در مقایسه با ماه گذشته همراه بوده است که در نهایت منجر به فروش صادراتی ۵۲ میلیارد تومانی شده است. فروش محصولات در بازار داخلی "شپاکسا" نیز با رشد ۷ میلیارد تومانی نسبت به شهریورماه همراه بوده که ۷۹ درصد از سهم فروش مهرماه این شرکت را شامل می‌شود.

درآمد صادراتی و داخلی پاکسان

سبد محصولاتی"شپاکسا" شامل صابون، پودر‌ها و سایر تولیدات این شرکت می‌شود. صابون تولیدی این شرکت با کسب درآمد ۱۰۲ میلیارد تومانی برای این شرکت، سهم ۵۴ درصدی از سبد درآمدی شرکت پاکسان را به خود اختصاص داده است.

تفکیک محصولات شپاکسا

در مقام دوم پودر تولیدی"شپاکسا" با ۲۶ درصد، پرفروش‌ترین محصول این شرکت می‌باشد که سهمی ۵۰ میلیارد تومانی را در درآمدزایی این شرکت شامل می‌شود.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه