رشد درآمد فروش محصولات شیران

درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(شیران) با ثبت یک رکورد دیگر طی ۱۰ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ (دی ماه سال گذشته لغایت مهر ماه امسال) به حدود ۷۰,۵۱۶ میلیارد ریال بالغ گردیده.

به گزارش اکونگار به نقل از روابط عمومی صنایع شیمایی ایران؛ ارزش فروش محصولات شیران طی مدت مذکور با حدود 10 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به دوره 10 ماهه سال مالی گذشته ، رشد 16 درصدی را نشان می‌دهد .

حجم فروش انواع محصولات شیران نیز در دوره مورد گزارش با 5 هزار تن افزایش نسبت به مدت مشابه (10 ماهه) سال مالی گذشته به رقم 178 هزار تن رسیده است.

رشد فروش محصولات طی 10 ماهه سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته ماحصل تنوع بخشی به روش های فروش محصولات  و نیز تمرکز بر توسعه  بازارهای هدف در حوزه فروش داخلی و صادراتی بوده است که ادامه همین روند ، نوید دهنده ارتقاء مستمر ارزش فروش محصولات و درآمدهای سال مالی جاری خواهد بود .

از دیگر رسانه ها
دیدگاه