محصولات شوینده و بهداشتی، سال ۱۴۰۱ آب رفتند

یافته‌های گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال گذشته نشان می‌دهد که بازار محصولات شوینده و بهداشتی در سال نزدیک به ۳درصد کاهش یافت.

به گزارش اکونگار، کالاهای اساسی تورم ۱۳۰درصدی و محصولات شوینده و بهداشتی تورم ۳۵درصدی را تجربه کرده‌اند.

 مصرف کالاهای اساسی به دلیل سربه فلک کشیدن قیمت‌ها  و کاهش قدرت خرید مردم با چالش جدی رو به رو شد؛ اما اندازه بازار این محصولات کاهش نیافت. درحالی که اندازه بازار محصولات شوینده و بهداشتی با وجود تورم کمتر نسبت به کالاهای اساسی نزدیک به ۳درصد تقلیل یافت.

در این سال اتفاقات مهمی در سبد خانوار رخ داده و مهمترین دلایل این اتفاقات عبارتند از؛ حذف ارز ترجیحی، افزایش شدید قیمت ارز، تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه و ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری.

داده‌های موجود در این گزارش بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از دل سوپرمارکت‌ها است و قاعدتا گروه‌ها، برندها و محصولات برتر مبتنی بر این داده‌ها استخراج شده‌اند.

البته بسیاری از برندها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای حضور پررنگ‌تری دارند و تمرکز حضور خود را بر روی این فروشگاه‌ها گذاشته‌اند.

 در این گزارش اطلاعات خاصی از میزان فروش محصولات، برندها و گروه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود نیست و تمامی اطلاعات به داده‌های به دست آمده از سوپرمارکت‌ها اکتفا می‌کند.

یافته‌های  گزارش نشان از تغییرات بزرگ در بازار گروه‌های کالایی دارد. به نظر می‌رسد،تغییرات قابل توجه اندازه بازار گروه‌های کالایی ۱۴۰۱ ناشی از تورم خاص در برخی گروه‌ها بود.

این تورم بیشتر در اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد. به عنوان مثال این گزارش نشان می‌دهد که تورم کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۳۰درصد بود. همین موضوع منجر به حذف بسیار ی از محصولات از سبدخانوار و یا کاهش مصرف محصولات بسیاری از سوی خانوار ایرانی شد.

همچنین بر اساس داده‌های موجود در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) سال ۱۴۰۱   تورم گروه‌های شوینده و بهداشتی ۳۵درصد بود.

لذا با وجود کاهش مصرف کالاهای اساسی و تورم فزاینده این گروه از محصولات، اندازه بازار کالاهای اساسی  از ۲۲.۱ به عدد ۲۴.۶افزایش یافت؛ در صورتی که اندازه بازار شوینده‌ها برخلاف عدم کاهش مصرف از ۱۶ به ۱۳.۳ کاهش یافت.

گفتنی است این گزارش بر اساس یافته‌های  هایمارت تهیه شده که بیش از 2500 فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران

 

دیدگاه