وضعیت سفید در شرکت تولید نیروی برق دماوند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود خالص شرکت تولید نیروی برق دماوند در بهار ۱۴۰۲نسبت به بهار 1401 نزدیک به ۷۲درصد رشد کرده است.

به گزارش اکونگار، صورت‌های مالی منتشر شده در کدال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که شرکت تولید نیروی برق دماوند در 3 ماهه نخست سال جاری توانست حدود 535 میلیارد تومان از فروش و ارائه آمادگی نیروگاه، انرژی نیروگاه و ظرفیت فروخته شده در دو جانبه درآمد کسب کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 55 درصد رشد داشته است. پس از کسر هزینه بهای تمام شده درآمدها، سود ناخالص 356 میلیارد تومانی برای دماوند رقم خورد که رشد 72 درصدی را در فصل بهار گزارش می‌کند.

شرکت تولید نیروی برق دماوند در بهار سال جاری موفق به ثبت سود عملیاتی 351 میلیارد تومانی شد که در مقایسه با بهار سال قبل 73 درصد رشد را تجربه کرد؛ اما با کسر هزینه‌های مالی و افزایش سایر درآمدهای سه ماهه نخست به سود عملیاتی، سود فصل بهار شرکت به دست آمد که بر این اساس دماوند توانست در پایان بهار بالغ بر 291 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 72 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص در این دوره 66 درصد، حاشیه سود عملیاتی 65 درصد و حاشیه سود خالص 54 درصد است.

گفتنی است که حاشیه سود خالص دماوند نسبت به سال مالی گذشته 5 درصد و حاشیه سود ناخالص نیز 6 درصد رشد داشته‌اند. شرکت تولید نیروی برق دماوند در بهار سال جاری موفق به تحقق 527 ریال سود خالص به ازای هر سهم شد. سود محقق شده هر سهم در بهار 1401 عدد 307 ریال بود که اکنون شاهد رشد 72 درصدی است.

 

 

دیدگاه