افزایش27درصدی سودخالص انرژی‌گسترپیوند

شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس در 3 ماهه نخست سال جاری توانست حدود 122 میلیارد تومان درآمد کسب کند.

به گزارش اکونگار، شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس در 3 ماهه نخست سال جاری توانست حدود 122 میلیارد تومان از فروش و ارائه آمادگی، فروش انرژی و فروش قراردادهای دو جانبه درآمد کسب کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 26 درصد رشد داشته است. پس از کسر هزینه بهای تمام شده درآمدها، سود ناخالص 63 میلیارد تومانی برای نماد بورسی بپیوند رقم خورد که رشد 15 درصدی را در فصل بهار گزارش می‌کند.

برق و انرژی پیوند گسترپارس در بهار سال جاری موفق به ثبت سود عملیاتی 60 میلیارد تومانی شد که در مقایسه با بهار سال قبل 14 درصد رشد را تجربه کرد؛ اما با کسر هزینه های مالی و افزایش سایر درآمدهای سه ماهه نخست به سود عملیاتی، سود فصل بهار شرکت به دست آمد که بر این اساس بپیوند توانست در پایان بهار بالغ بر 51 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کند که در مقایسه با سال گذشته حدود 27 درصد افزایش داشته است.

حاشیه سود ناخالص در این دوره 51 درصد، حاشیه سود عملیاتی 49 درصد و حاشیه سود خالص 41 درصد است. البته گفتنی است که حاشیه سود خالص بپیوند نسبت به سال مالی گذشته 5 درصد و حاشیه سود ناخالص نیز 5 درصد کاهش داشته‌اند. شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس در بهار سال جاری موفق به تحقق 170 ریال سود خالص به ازای هر سهم شد. سود محقق شده ی هر سهم در بهار 1401 عدد 149 ریال بود که اکنون شاهد رشد 14 درصدی است.

 

دیدگاه