فرج الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران شد

در جریان انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرج الله معماری به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته یکشنبه 29 مرداد ماه برگزار شد.

در این انتخابات فرج الله معماری، رئیس اتاق سمنان و مدیرعامل گروه صنعتی آریا ترانسفو به عنوان رئیس و موسی احمدزاده و امین شاکری به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

دیدگاه