وضعیت تراز بانک پارسیان در آبان ماه

انتشار گزارش‌های ماهانه حکایت از این دارد که تراز مثبت ۲۷‌ درصدی بانک پارسیان در آبان ماه محقق شده، هرچند تراز ۷ ماهه بانک منفی ثبت شده‌ است.

به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ بانک پارسیان طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان از محل تسهیلات اعطایی، سپرده‌گذاری، اوراق، سرمایه‌گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۲۰۶۹‌میلیارد‌تومان درآمد محقق کرده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌‌‌‌‌‌‌ها و کارمزدها مبلغ ۲۸۵۰.۸میلیارد‌تومان هزینه شناسایی کرده‌است. بانک در این ماه تراز مثبت ۲۷‌ درصد مثبت را ثبت کرده‌است.

«وپارس» با سرمایه ثبت‌شده ۱۵‌ هزار و ۶۳۴‌ میلیارد‌تومان طی عملکرد ۷ ماهه سال‌مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۱۲‌هزار و ۴۵۲‌ میلیارد‌تومان درآمد داشته و مبلغ ۲۰‌‌ هزار و ۲۶۹ میلیارد‌تومان هزینه شناسایی کرده و بانک طی عملکرد تجمیعی تراز منفی ۳۹‌ درصد را ثبت کرده‌است، هرچند شرکت بانک پارسیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به ازای هر سهم ۲۲.۵‌ تومان زیان شناسایی کرده‌بود که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۲۶‌ درصد کاهش زیان ثبت کرده‌ و طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به سال‌مالی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴‌ میلیارد‌تومان زیان خالص شناسایی کرده‌است.

همچنین این بانک در ۶ ماهه سال‌مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۷۳.۷‌ میلیارد‌تومان سود خالص داشته که نسبت به سود خالص ۳۴.۲‌ میلیارد ‌تومانی سال ‌۱۴۰۱ رشدی ۱۱۶‌ درصدی ثبت کرده‌است.

بانک پارسیان در سال‌مالی جاری تا ۳۰ تیر ۱۴۰۲ حدود ۲۶۵‌ میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل‌تر که ۲۱۴‌ میلیارد‌تومان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته رشدی ۲۴‌درصدی ثبت کرده‌است.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه