بانک پارسیان از کاهش زیان خبر داد

بانک پارسیان در دوره ۶ ماهه توانسته زیان بانک را ۲۶ درصد کاهش دهد.

به گزارش اکونگار به نقل از شهر بورس؛ شرکت بانک پارسیان (وپارس) صورتهای مالی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1402 را در کدال درج کرد.

وپارس در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور به ازای هر سهم 22 تومان زیان شناسایی کرده است. شرکت در دوره مشابه سال گذشته به ازای هر سهم 31 تومان زیان شناسایی کرده بود که 26 درصد کاهش در زیان داشته است.

وپارس با سرمایه ثبت شده  15,634,000 میلیارد تومان طی عملکرد 6 ماهه منتهی به اسفند 1402 معادل 3,524,625 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است.

درآمد بانک پارسیان

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه