چرایی مزایده ناکام بانک صادرات

بر اساس اعلام وبصادر در سامانه کدال، مزایده بانک صادرات به دلیل عدم ارائه درخواست از سوی مشتریان برگزار نشد.

به گزارش اکونگار به نقل از شهر بورس، وبصادر با افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، از بی نتیجه ماندن مزایده بانک صادرات خبر داد.

در اطلاعیه بانک صادرات آمده است:

در راستای اجرای ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنایت به آگهی مزایده منتشره برای عرضه سهام شرکت روغن نباتی ناب در تاریخ1402/06/21 به استحضار می‌رساند؛ مزایده‌ مذکور برگزار گردید و فاقد متقاضی خرید بوده است.

دیدگاه