واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به استان‌‌ها

اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار شد.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از واگذاری اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی کوچک به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد.

 سید محمدهادی سبحانیان با اشاره به برداشته شدن گامی دیگر در حمایت از مودیان کوچک،  نوشت: اختیار بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مودیان کوچک که تا تاریخ 1402/10/15 با پذیرش مالیات تعیین شده از فرآیند دادرسی خارج شوند، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

 

از دیگر رسانه ها
دیدگاه