کیفیت، اولین قربانی قیمتگذاری دستوری

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت، با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری مسیر حرکت به سمت تولید محصولات کیفی را با موانع جدی مواجه می سازد، گفت: متاسفانه کیفیت، اولین قربانی تصمیمات مخربی همچون نرخگذاری های بی ضابطه و تکلیفی است.

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، حسن فروزانفرد، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری گفت: اقتصاد دستوری به هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی کند؛ به این معنا که هر وقت از قیمتگذاری دستوری فاصله گرفتیم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شد، رقابت برای کیفیت هم ایجاد می شود و در مقابل، هر زمان به سمت اقتصاد دستوری حرکت شد، اولین قربانی این میدان، کیفیت بوده است.

او افزود: عناصر کیفی در سازماندهی ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه ای است که این مولفه ها را از دایره تصمیم گیری کنار می گذارد.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ادامه قیمت گذاری دستوری و تصمیم گیری ها در خصوص نرخ کالاها، واردات و صادرات را تحت تاثیر خود قرار می دهد و کیفیت آنها را به شدت رو به کاهش می برد.

فروزانفرد تصریح کرد: در کنار این، تولید محصولات کشاورزی بدون شناسنامه نیز، کنترل کیفیت در بازار محصولات صادراتی را با مشکل مواجه می سازد؛ به نحوی که شناسنامه دار نبودن کالاها و نبود برندهای معتبر در این عرصه، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی دهد.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه