اولین موضع‌گیری سلاح‌ورزی پس ازاعلام برکناری وی از سوی دولت

حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران می‌گوید: آنچه بر اتاق ایران می‌گذرد، یک اختلاف‌نظر حقوقی بین اتاق و بخشی از دولت است نه تقابل. ما تابع مر قانون هستیم و حتماً اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت می‌کنیم.

به گزارش اکونگار، روز هشتم آبانماه ابلاغیه برکناری حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق ایران از سوی دبیر شورای عالی نظارت بر انتخابات صادر شد. بر اساس این ابلاغیه اتاق بازرگانی موظف است تا در اولین فرصت نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام کند. اتاق بازرگانی ایران یک روز پس از انتشار خبر صدور ابلاغیه برکناری ریاست اتاق و ابطال انتخابات عنوان کرد که هنوز این ابلاغیه به اتاق نرسیده است. 

حسین سلاح ورزی در روزهای اخیر واکنشی به صدور ابلاغیه برکناری خود از سوی دولت نداشته تا اینکه امروز در جلسه هیات رییسه سکوت خود را شکست و نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. 

به گزارش اتاق ایران، سلاح ورزی می‌گوید: آنچه بر اتاق ایران می‌گذرد، یک اختلاف‌نظر حقوقی بین اتاق و بخشی از دولت است نه تقابل. ما تابع مر قانون هستیم و حتماً اگر مرجع صالحه تشخیص دهد که مر قانون چیست، اطاعت می‌کنیم.

ویدیو زیر مشروح صحبت‌های سلاح ورزی در این رابطه است. 

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار