چرا بازار فرش ایران در آمریکا تقدیم هند شد؟

ابوالفضل رجبیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: در مقطعی صادرات فرش دستباف، ارقام قابل توجهی بود؛ اما به دلیل تحریم و تعهد ارزی، این رقم ناچیز بود و بازار ۳۰۰میلیون دلاری ما در آمریکا تقدیم هند شد.

به گزارش اکونگار بر اساس آمار مرکز ملی فرش دستباف، سال 1401 معادل 50 میلیون دلار صادرات فرش دستباف انجام شده که این میزان ضرب در 2.5 برابر، بدون محاسبه تورم 110 میلیون دلار می‌شود که به سال 99 و با درنظر گرفتن تورم به سال 94 می رسد.

چین بالاترین واردات رسمی و غیررسمی فرش دستباف از ایران را دارد و دومین صادرکننده فرش دستباف در جهان است. چین در سال 2022 بزرگترین صادرکننده بعد از هند است. آمریکا و هند نیز هم اکنون جایگاه فرش ایرانی را تصاحب کرده اند. این در حالی است که ایران قبل از تحریم‌ها دو سوم فرش آمریکا را تأمین می کرد. حدود 500 میلیون دلار سالانه ظرفیت واردات فرش دستباف کشور آمریکا است.

ابوالفضل رجبیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: در مقطعی صادرات فرش دستباف، ارقام قابل توجهی بود؛ اما به دلیل تحریم و تعهد ارزی، این رقم ناچیز بود و بازار 300میلیون دلاری ما در آمریکا تقدیم هند شد.

 

دیدگاه
آخرین اخبار