واگذاری زمین به افراد ذی‌صلاح با هدف تولید

مهدی عسگری از یک مصوبه مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم‌ خبر داد و گفت: واگذاری زمین به مردم با هدف مردمی‌سازی تولید انجام می‌شود.

به گزارش اکونگار، گزارش مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به شرح زیر است: 

با تصویب پیشنهاد کمیته احیاء اراضی، وزارت جهاد مکلف به واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی برای تولید به افراد دارای صلاحیت می‌شود. اطلاعات مربوط به این اراضی باید از طریق درگاه ملی صدور مجوزها به‌طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. 

یکی از سرمایه‌هایی که می‌تواند عامل مردمی‌سازی اقتصاد و رفع فقر و تبعیض در کشور باشد، سرمایه‌ی خدادادی زمین است که باید حق بهره‌برداری از آن در اختیار مردم قرار بگیرد.

این موضوع با مقاومت دستگاه‌های مربوطه مواجه است و درنتیجه دچار نوعی احتکار_زمین شده‌ایم؛

اطلاعات مربوطه ازطریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد شفافیت وجلوگیری از رانت اطلاعاتی، امکان نظارت مردم‌ نیز فراهم شود.

این واگذاری بدون انتقال مالکیت و درچارچوب طرح‌های مصوب خواهد بود و اولویت در این واگذاری‌ها با متقاضیان بومی و دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط می‌باشد.

حدود ۴میلیون هکتار از اراضی مستعد کشت دیم بلااستفاده است، همانطور که بخش قابل توجهی ازبیابان‌های کشور مستعد پرورش شتر و تولید گوشت قرمز است، درخصوص احیاء مراتع و جنگل‌های دست‌کاشت نیز از ظرفیت‌های مردمی به خوبی استفاده نمی‌شود. کشور با داشتن چنین استعداد و ظرفیت‌هایی، نباید در محصولات اساسی دچار وابستگی باشد.

مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پس ازتصویب در صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان، قابل اجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

دیدگاه