تغییر اندازه بازار ریالی کالاهای اساسی سال ۱۴۰۱ در آینه آمار

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اندازه بازار ریالی محصولات خواروبار و کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴.۶درصد شده است.

به گزارش اکونگار، گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ گروه‌های کالایی مختلف که در سبد خانوار وجود دارد را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

تمامی داده‌های این گزارش بر اساس اطلاعات به دست آمده از دل سوپرمارکتی‌ها بوده، وضعیت گروه‌ها، محصولات و برندهایی که در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حضور داشتند در این گزارش تحلیل و بررسی نشده است.

در این گزارش اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی شامل خوار و بار و کالاهای اساسی، لبنیات، شیرینی و تنقلات، لوازم مصرفی و آشپزخانه و فرهنگی، یخچالی و انجمادی، دخانیات، نوشیدنی و شوینده و بهداشتی است.

رشد ۲۴درصدی اندازه بازار ریالی محصولات خواروبار

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ به بررسی اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی  پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که اندازه بازار ریالی محصولات خواروبار و کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴.۶درصد رشد کرده است.

بازار ریالی لبنیات هم رشد کرد 

گروه لبنیات بر اساس داده‌های به دست آمده در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ از نظر ریالی رشده کرده‌اند و اندازه بازار ریالی گروه لبنیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۰.۴ درصدی رو به رو شده است.

رشد ۱۴درصدی اندازه بازار ریالی شیرینی و شکلات

گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اندازه بازار ریالی شیرینی و تنقلات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۴.۷درصدی داشته است.

داده‌های به دست آمده در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ اندازه بازار ریالی نوشیدنی‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ عدد ۱۳.۶ را نشان می‌دهد.

تورم ۳۵درصدی در گروه شوینده‌ها و محصولات بهداشتی

محصولات شوینده و بهداشتی در سال ۱۴۰۱ با تجربه تورم ۳۵درصدی، توانسته‌اند اندازه بازار ریالی خود را  در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۳درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش دهند.

 اطلاعات گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ می‌گوید که اندازه بازار ریالی دخانیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود۷.۲درصد است.

اندازه بازار ریالی محصولات یخچالی و انجمادی در سال ۱۴۰۱ بر اساس گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) نسبت به سال ۱۴۰۰  به رقم ۴.۴درصد رسیده است.

مردم کالای فرهنگی نمی‌خرند

لوازم مصرفی، آشپزخانه و فرهنگی در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در پایین‌ترین سطح قرار گرفته‌اند و اندازه بازار ریالی این محصولات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۸درصد است.

نمودار زیر اندازه بازار ریالی گروه‌های اصلی در گزارش جامع بازار خرده‌فروشی ایران(سوپرمارکتی) در سال ۱۴۰۱ است.

گفتنی است، این گزارش بر اساس یافته‌های  هایمارت تهیه شده که بیش از 2500 فروشگاه کوچک و بزرگ در تهران و سایر نقاط کشور  را با خدمات مارکت ویو تحت پوشش دارد.

 

 

دیدگاه