کاهش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار

آمارهای مرکز آمار می گوید، کاهش ۴.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار رخ داده است.

به گزارش اکونگار، طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده که به عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده مورد توجه است، در بهار امسال کاهشی بود.

براین اساس نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

در بهار امسال بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه خدمات با ۶۱.۹ درصد و کمترین آن مربوط به گروه صنعت با ۲۵.۶ درصد است.

 

دیدگاه