خطر تعطیلی در کمین کارگاه‌های ناایمن

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار، تعداد بازرسی از کارگاه‌ها افزایش یابد.

به گزارش اکونگار به نقل از بازار، در سال‌های اخیر موضوع افزایش بهداشت ایمنی در مشاغل و تربیت کارشناسان حرفه‌ای در این زمینه بسیار جدی شده است. با پیشرفت و توسعه صنایع میزان حوادث شغلی کاهش قابل توجهی داشته است؛ اما با این حال سطح بهداشت ایمنی در کارگاه‌ها، معادن و مشاغلی از این دست باید بیشتر باشد. 

علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۴ درصدی حوادث کار و ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در زمینه ایمنی کار کمیته‌های فنی ایمنی کار در اکثر بنگاه‌ها و کارگاه‌ها ایجاد شده است.

کارگاه‌های ساختمانی در صدر حوادث

وی گفت:‌ عمده حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی است که نشان می‌دهد موارد ایمنی در آنها کمتر رعایت شده است. به گونه‌ای که ۵۰ درصد حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های ساختمانی و ۳۷ درصد حوادث کار در این کارگاه‌ها اتفاق افتاده است.

معاون روابط کار گفت: در کل کشور ۸۴۰ بازرس کار وجود دارند که به صورت نوبتی از کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بازرسی می‌کنند و به عنوان ضابط قضایی عمل می‌کنند و در مواردی که در کارگاه‌ها ایمنی کارگران رعایت نشود منجر به تعطیلی واحد تولیدی یا کارگاه می‌شوند.

امنیت شغلی کارگران در دست بررسی

رعیتی فرد با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران و ایمنی و حوادث را بررسی می‌کنند و به‌عنوان ضابط قضایی فعال هستند، افزود: ۹۰۰هیئت، دعاوی بین کارگر و کارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که از این تعداد ۶۰۰هیئت تشخیص و ۳۰۰هیئت حل‌اختلاف و تجدیدنظر هستند که با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است.

وی ادامه داد: در این دولت تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵هزار مورد افزایش یافت و برای این تشکل‌ها توسعه کمی و کیفی آموزش‌ها و ارتقای فرهنگ تشکل را پیگیری کردیم و مطالبه جامعه کارگری را سامان دادیم و در همین راستا بیش از چهار میلیون نفرساعت آموزش ارائه شد.

 

دیدگاه