صدای تشکل‌های تخصصی شنیده نمی‌شود

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن تأکید بر جایگاه تشکل‌ها و نقشی که در توسعه اقتصادی دارند، گفت: اتاق ایران با تدوین نقشه راه می‌تواند اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد را عمیق‌تر کند.

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: اتاق ایران به کمک ارکان خود به ویژه تشکل‌ها می‌تواند اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت کند، این مهم از طریق تدوین نقشه راه دقیق و جامع امکان‌پذیر است.

حمیدرضا صالحی، تصریح کرد: توجه به جایگاه تشکل‌های تخصصی یکی از موضوعات بسیار مهم است که متأسفانه تاکنون آن طور که باید روی آن سرمایه‌گذاری نکردیم و از ظرفیت آنها در مسیر افزایش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در مقابل دولت در راستای تقویت اقتصادی بهره نبردیم.

بر اساس اظهارات او، تشکل‌ها در چندین سال اخیر تغییرات قابل توجهی داشتند و در کنار اصلاح ساختار درونی، رویکردها نسبت به آنها بهبود یافته و اتاق ایران هم حامی آنها بوده است. هرچند به نظر می‌رسد این تغییرات هنوز عمق کافی را ندارد و صدای آنها به خوبی شنیده نمی‌شود.

این فعال اقتصادی، وضعیت نامناسب تشکل‌ها را از دو جهت بررسی کرد و گفت: نقطه ضعف تشکل‌ها از دو وجه قابل بررسی است؛ اول ضعف درونی و ساختاری و دوم ضعف بیرونی و بی‌توجهی نسبت به ظرفیت‌سازی در سطح جامعه که به نظر می‌رسد مورد دوم و ضعف در ساختارسازی و ایجاد فضا برای حرکت تشکل‌ها معضل جدی‌تری بوده است.

او ادامه داد: بنابر شرایط حاکم، اعضای تشکل‌ها باید به این باور برسند که می‌توانند مطالبات خود را مطرح و پیگیری کنند و باید مطمئن باشند که ساختاری مانند اتاق ایران حامی آنهاست.

صالحی افزود: یکی از مطالبات بخش خصوصی کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد است. برای بهبود این وضعیت و افزایش مشارکت مردم به کمک تشکل‌ها نیاز است. هرچند علی‌رغم وجود قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تأکید آن بر لزوم توجه و استفاده از نظرات تشکل‌ها، هنوز اتفاقی از این منظر نیفتاده است.

به باور این فعال اقتصادی یک وجه ماجرا به این برمی‌گردد که هنوز بسیاری از تشکل‌ها به حقوق و جایگاه واقعی خود واقف نیستند و امیدواریم به کمک ساختاری که در اتاق ایران تعریف شده است بتوانیم از ظرفیت تشکل‌ها بهره ببریم. باید به آنها میدان دهیم تا حضور داشته باشند. در همگن‌سازی و رشد تشکل‌ها در قالب فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها جدی‌تر عمل کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم تدوین نقشه و استراتژی برای استفاده بهینه از ظرفیت تشکل‌ها، افزود: اتاق ایران باید قوی وارد عمل شود، باید درها را باز کند و برای جلوگیری از انحصار، به گونه‌ای عمل کند که صدای تمام افکار و اندیشه‌ها شنیده شود تا سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بدون شک در این مسیر به نقشه راه نیاز است و اتاق و تشکل‌ها در کنار مشاور بودن باید اثرگذار باشند و با این رویکرد امور را راهبری کنند.

صالحی، تقسیم کار ملی را موضوعی مهم و جدی دانست و گفت: باید برای تشکل‌ها ماموریت‌هایی را تعریف کرده و آنها را نسبت به پیگیری مسائل، پاسخ‌گو کنیم. هرچند برای این منظور تشکل‌ها باید توانمندی لازم را پیدا کنند. باید از اعضای تشکل‌ها برای حضور در مجامع و شوراهای تصمیم‌ساز بهره ببریم و این رفتار، راهگشا خواهد بود.

 

دیدگاه