صندوق‌های بازنشستگی؛ خودرویی که جوش آورده

میکاییل عظیمی استاد اقتصاد معتقد است«هزینه صندوق‌ها، بودجه عمرانی دولت را به گروگان گرفته و به ماشینی می‌مانند که جوش آورده است.»

به گزارش اکونگار، میکاییل عظیمی استاد اقتصاد، توسعه و مدیر سابق موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری از معدود اقتصاد خوانده‌های مسلط به موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. با او درباره مساله صندوق ها که برخی  صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی از آن به عنوان بحران و حتی  ابربحران جامعه کنونی ایران یاد می‌کنند ،به صحبت نشستیم.

عظیمی با اشاره به سهم ۳۰هزار میلیارد تومانی کسری صندوق‌ها در بودجه دولت، بر این باور است که هزینه صندوق‌ها، بودجه عمرانی دولت را به گروگان گرفته است. و این درحالی است که در بدترین حالت حقوق پرداختی به بازنشستگان حداکثر کفاف ۵۰ درصد  هزینه‌های ماهانه آنها را می‌دهد. 

او در بررسی ریشه‌های بحران صندوق‌ها به کاهش منابع صندوق ها و افزایش مصارف آنها پرداخته و می‌افزاید: آنچه صندوق‌ها را به بحران بدل کرده، افزایش جمعیت بازنشستگان در برهه ایست که کاهش سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته جمعیت وارد بازار کار شده را کاهش داده .

از نظر عظیمی مساله اصلی صندوق‌ها به فهم نادرست سیاست‌گذاران، حتی در لایه‌های کارشناسی از موضوع نظام رفاهی ،تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

ویدیو زیر بخش اول گفتگوی اکونگار با این استاد اقتصاد است. 

 

دیدگاه