حجت میرزایی، اقتصاددان:

هر تصمیمی برای قیمت بنزین با تصمیم برای واردات خودرو مرتبط است

حجت میرزایی، نماینده اقتصادی ستاد پزشکیان گفت:هر تصمیمی برای قیمت بنزین با تصمیم برای واردات خودرو مرتبط است. عده‌ای در دولت روحانی می‌گفتند قیمت ارز را آزاد کنید تا به تعادل برسد.

به گزارش اکونگار به نقل از نوداقتصادی، هر تصمیمی برای قیمت بنزین با تصمیم برای واردات خودرو مرتبط است. عده‌ای در دولت روحانی می‌گفتند قیمت ارز را آزاد کنید تا به تعادل برسد.

هم کسانی که جلوی افزایش سالیانه قیمت سوخت را گرفتند و هم کسانی که شوک درمانی کردند اشتباه کردند.

 

 

 

دیدگاه
آخرین اخبار