مخالفت پزشکیان با طرح های توسعه‌ای ضد محیط زیستی

پزشکیان در جمع کارآفرینان و فعالین اقتصادی بخش خصوصی گفت: توسعه باید با در نظر گرفتن محیط زیست اتفاق بیفتد. با هر طرحی که منجر به تخریب محیط زیست شود مخالفت خواهم کرد.

به گزارش اکونگار به نقل از اصلاحات نیوز، اگر قرار است برنامه ای نوشته شود صاحبان فرآیند باید در این برنامه دخیل باشند در صورتی که هیچ یک از این آقایان همچین کاری انجام ندادند و یک سری مطلب را کپی می‌کنند و می‌گویند برنامه داریم و فقط مردم را گول می‌زنند.

 

دیدگاه
آخرین اخبار