پرداخت ۳۳ همت از ۸۵ همت طلب کشاورزان پاسکاری می‌شود

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز از وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان انتقاد کرد.

به گزارش اکونگار، هاشمی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز پرداخت ۳۳ همت از ۸۵ همت طلب کشاورزان؛ پاسکاری ادامه دارد و کسی پاسخگو نیست.

 

دیدگاه
آخرین اخبار