غنی‌نژاد: اقتصاد ویتنام بزرگترین مدل و الگو برای ما هست

امروز کشور ویتنام بزرگترین مدل و الگو برای ما هست،

به گزارش اکونگار به نقل از فردای اقتصاد، امروز کشور ویتنام بزرگترین مدل و الگو برای ما هست، کشوری که بزرگترین و پرهزینه ترین جنگ را با امپریالیسم کرد و اکنون دارای اقتصادی پویاست.

 

دیدگاه
آخرین اخبار