فرزین از افتتاح رمز ریال در روز یکشنبه خبر داد

رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: رمز ریال» پول بانک مرکزی است که دیگر به صورت اسکناس منتشر نمی شود بلکه به صورت الکترونیک منتشر خواهد شد.

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:  «رمز ریال» یکشنبه افتتاح می‌شود.

محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی پس از جلسه هیات دولت گفت: «رمز ریال» پول بانک مرکزی است که دیگر به صورت اسکناس منتشر نمی شود بلکه به صورت الکترونیک منتشر خواهد شد. این طرح طرح بلندمدتی است که منافع بسیار بلندمدتی دارد.

دیدگاه
آخرین اخبار