سعید لیلاز: باید به ناترازی‌های بزرگ اقتصاد کشور رسیدگی کنیم

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد کشور درگیر ناترازی‌های بزرگی مانند ناترازی انرژی است که باید به آن رسیدگی شود.

به گزارش اکونگار، سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در رابطه جایگاه رییس جمهور گفت:صددرصد معیشت مردم در اختیار رییس جمهور است.

وی افزود: اقتصاد کشور درگیر ناترازی‌های بزرگی مانند ناترازی انرژی است که باید به آن رسیدگی شود. 

 

دیدگاه
آخرین اخبار