این گروه بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند+ نمودار

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین فشار مالیاتی در ایران بر دوش اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های تولیدی است.

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ترکیب درآمد‌های مالیاتی در ایران و سایر کشور‌ها با یکدیگر مقایسه شده است.

بر اساس این گزارش، نزدیک به ۱۵ درصد درآمد‌های مالیاتی در ایران از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به دست می‌آید و نزدیک به نیمی از مالیات از اشخاص حقوقی اخذ می‌شود.

افزایش وزن درآمدهای مالیاتی دولت با چه هدفی صورت گرفته است؟

مقایسه وضعیت مالیات ستانی در ایران با کشور‌های منطقه نشان می‌دهد؛ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران نسبت به کشور‌های منطقه کمتر است. در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کشور‌های منطقه جلو بوده و تقریبا دو برابر این کشور‌ها از اشخاص حقوقی مالیات‌ستانی داریم.

این آمار بیانگر آن است که بیشترین فشار مالیاتی در ایران بر دوش اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های تولیدی است. این امر ناشی از فقدان نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) در کشور است که در صورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش فشار بر واحد‌های تولیدی کشور، افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهیم بود.

930537_516

از دیگر رسانه ها
دیدگاه
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان