قانونی که ریشه صادرات زعفران را خشکاند

رییس اتاق بیرجند گفت: قانون رفع تعهد ارزی به یک مانع جدی برای صادرکنندگان زعفران تبدیل شده است.

به گزارش اکونگار، سیاست رفع تعهد ارزی و یا همان بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، یکی از قوانینی است که صادرکنندگان نسبت به آن اعتراض دارند. این قانون به یک چالش جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و از نظر فعالان اقتصادی زیرا این قانون ممکن است تأثیراتی مستقیم بر قیمت‌ها، تأمین مالی، و نرخ ارز داشته باشد. با وجود اعتراض پیاپی فعالان بخش خصوصی به سیاست رفع تعهد ارزی، دولت همچنان بر ادامه این قانون پافشاری می‌کند. 

کاهش سهم صادراتی طلای سرخ/ زعفران ایرانی در بازارهای جهانی به دست فراموشی سپرده شد

به گزارش اتاق ایران علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بیرجند در رابطه تاثیر این قانون روی روند صادرات زعفران و از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌گوید: سیاست رفع تعهد ارزی، کار صادرکنندگان زعفران را بیش از پیش سخت کرده و دولت با وجود اینکه می‌داند صادرکنندگان زعفران چه وضعیتی دارند، بر الزام رفع تعهد ارزی آنها تاکید می‌کند.

مشروح صحبت‌ها وی را در ادامه ببنید. 

دیدگاه
آخرین اخبار